9.2.19

Η Επανάστασις του 1878

Γραμμένο το 1878. Από τον Μιλτιάδη Σεϊζάνη:  
"Η πολιτική της Ελλάδος και η επανάστασις του 1878 εν Μακεδονία, Ήπειρω και Θεσσαλία"


Διαβάστε το ψηφιακό αντίγραφο του τεκμηρίου ΕΔΩ.
 Στη σελίδα 348 θα βρείτε: ΜΑΧΑΙ ΤΗΣ ΣΕΚΛΥΖΗΣ
olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/25478/1/BK%20Σ50.pdf

Σημαντικό τεκμήριο επίσης είναι και το σύγγραμμα του Επαμεινώνδα Κ. Κυριακίδου, "αυτόπτου εθελοντού" που γράφτηκε το 1895 με τον τίτλο: "Ακριβής εξιστόρησις Γεγονότων τινών προς συμπλήρωσιν των σελίδων της Θεσσαλικής Επαναστάσεως του έτους 1878..."

Διαβάστε το ψηφιακό τεκμήριο ΕΔΩ.
Επιλέξτε μετάβαση στη σελίδα 61.
https://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?filename=%2Fvar%2Fwww%2Fanemi-portal%2Fmetadata%2Ff%2Fe%2Fd%2Fattached-metadata-181-0000135%2F74149.pdf&rec=%2Fmetadata%2Ff%2Fe%2Fd%2Fmetadata-181-0000135.tkl&do=74149.pdf&width=384&height=550&pagestart=1&maxpage=65&lang=el&pageno=61&pagenotop=61&pagenobottom=62
 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: