16.11.09

5-5

Μια φορά στο 5x5 των 80.οοο ευρώ...
Εγκατάλειψη; Γραμμές ξηλωμένες, ένας κάδος να κρατάει τις μπάλες για να μη βρεθούν στο ποτάμι.

Για άλλη μια φορά το θέμα του 5x5. Μας στάλθηκαν οι παραπάνω φωτογραφίες από αναγνώστη του ιστολογίου.