ΑΠΟΨΕ, Σα 22 Ιουλ, 9.30μ.μ. @πλατεία

ΑΠΟΨΕ, Σα 22 Ιουλ, 9.30μ.μ. @πλατεία
αφιέρωμα στην Μ.Ασία (Χορευτικός Όμιλος Καλλιθήρου)

22.8.09

mini bikes, mini drivers, mega troubles

Δεν προορίζονται για κυκλοφορία στους δημόσιους δρόμους αλλά αυστηρά σε πίστες και ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: