27.2.11

"χειμωνιάτικος έρως!"

και ετέρα απαγωγή
Σέκλιζαν: [νέος] ετών 20 και [νέα] ετών 22 Μαΐων. Το νεανικόν τούτο ζεύγος έτρεφεν από πολύν χρόνον ερωτικό πάθος μεταξύ τους, μέχρις ότου χθες απεφάσισε να δώση τέλος εις τα ερωτικάς περιπέτειας που λαμβάνουν χώραν έξω εις τους αγρούς.
(εφημερίδα Θεσσαλική Φωνή, 17 Φεβρουαρίου 1932)

Εποχή του Μεσοπολέμου και νέοι, νέες αποφάσιζαν να ενώσουν τις ζωές τους. Πώς;!

ΑΠΑΓΩΓΑΙ
Παρουσιάσθησαν χθες εις τον Εισαγγελέαν και εζήτησαν την άδειαν της νομίμου ενώσεώς των τα αλληλαπαχθέντα ζεύγη: [νέος] ετών 19, [νέα] ετών 23 κάτοικοι Σεκλείζης [...] 
έλαβον τη σχετικήν άδεια.
(εφημερίδα ΚΑΡΔΙΤΣΑ, 14 Φεβρουαρίου 1934)

Ακόμα ο Άγιος Βαλεντίνος ήταν άγνωστη λέξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: