7.7.11

αγροτικά (από την άλλη)

Υπάρχουν ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ από τη μια και τα αγροτικά (θέματα/νέα) από την άλλη:

[εδώ το νομοσχέδιο]

Δεν υπάρχουν σχόλια: