.

.

6.9.11

της Πλατανιώτισσας

Ίσως έχουμε την 3η πανελληνίως Πλατανιώτισσα. Ιδού οι άλλες δύο:
- Πλατανιώτισσα, Καλαβρύτων (εορτασμός: 8 Σεπτέμβρη)
Ἡ τῶν πλατάνων ἀπειρόκαλη μονάζουσα,
ὡς τῶν θηρίων ὡμοιώθη ἡ Βασίλισσα,
ἐν κρύπτῃ δένδρων διεβίωσεν ὡς τοῦ τέλους.
Ἀπηρνήθη τὰ τοῦ θρόνου δικαιώματα
καὶ ἐνεδύθη τοῦ χειμῶνος τὴν λευκότητα.
Αὐτῇ κραυγάζομεν· χαῖρε Πλατανιώτισσα.
   

Εορτή ανακοινώθηκε [από ποιον δε διευκρινίζεται] και για τη δική μας του πλατάνου [διαβάστε], που θα πει πως συνταιριάζουμε με των Καλαβρύτων.
[λεπτομέρεια από ττη φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα]

Δεν υπάρχουν σχόλια: