.

.

4.5.12

η επιστροφή των γουρουνιών

Το εκτροφείο θηραμάτων ξαναλειτουργεί στο λαγκάδι, δίπλα στο "θέατρο".
πρώτα τα εκτρέφουμε

Δεν υπάρχουν σχόλια: