21.10.12

οι ουρανοί είναι δικοί μας

άπ' την προηγούμενη βροχή

Δεν υπάρχουν σχόλια: