8.12.12

επιτροπών συνέχεια

Άλλη μια Επιτροπή μαθαίνουμε θα συγκροτηθεί*.Το κεντρικό ή τοπικό κράτος (ο Δήμος) έχουν αποχωρήσει.Στα χέρια των συγχωριανών αυτή τη φορά η τύχη του μισοτελειωμένου υπαίθριου θεάτρου Καλλιθήρου. Ένα κεραμίδι πάνω από το κτίριο (λειτουργικό ή μη) που συνοδεύει το έργο.

_____________
* θυμηθείτε: Ερανική Επιτροπή για την Αναστήλωση του Αγίου Αθανασίου, Εθελοντική κατασκευή αποδυτηρίων, Επιτροπή για την κατασκευή Οστεοφυλακίου, Επιτροπή Αμπελώνα

Δεν υπάρχουν σχόλια: