4.5.18

«ιστορίες του αργαλειού & της ανάγνωσης»

 Την Κυριακή 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, στο καφενείο της Φόνης, η Κοινοτική-Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλλιθήρου οργανώνει, σε συνεργασία με τους Ενεργούς Πολίτες Λάρισας, δράση επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης.
Στο πρώτο μέρος, γυναίκες του χωριού θα αφηγηθούν "ιστορίες του αργαλειού", στο πλαίσιο της ενότητας καταγραφής προφορικών ιστοριών που επιδιώκει η Βιβλιοθήκη Καλλιθήρου.
Στο δεύτερο μέρος, οι Ενεργοί Πολίτες Λάρισας θα παρουσιάσουν την εμπειρία λειτουργίας μιας «λέσχης ανάγνωσης».

Δεν υπάρχουν σχόλια: