.

.

5.10.11

θεά η Πομόνα!

ρωμαϊκή θεότητα
Pomona (λατ. Pōmōna) / όνομα το οποίο προέρχεται από το λατ. pōmus / pōmum "οπωροφόρο δέντρο | φρούτο" (από τη λέξη αυτήν έχει προέλθει το γαλλ. pomme. Η παλαιότερη γραφή τής ρωμαϊκής αυτής θεότητας είναι Πομώνα


εν Καλιφόρνια
Εκτός από τα Καλλιφώνια, Πομόνα υπάρχει στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, στην έρημο της Αριζόνας. Η έβδομη μεγαλύτερη πόλη της επαρχίας του LA. «Κηπούπολις εν Καλιφορνία [...] Κείται εις έδαφος έρημον πριν, γινόμενον ευφορώτατον, χάρις εις τεχνητήν άρδευσιν, με άφθονον παραγωγήν οπωρών».
Εκεί και το ομώνυμο college.

και στον ουρανό

η δική μας πομόνα
Χρησιμοποιείται η φράση pomona pump σε Αυστραλία και ΗΠΑ, προκειμένου να εννοηθούν οι αντλίες άρδευσης.
Στα τέλη τού 19ου και τις αρχές τού 20ού αι., στην Πομόνα τής Καλιφόρνιας, οι μηχανικοί που ασχολήθηκαν με την επίλυση του προβλήματος έλλειψης επαρκών ποσοτήτων νερού στην περιοχή ανέπτυξαν και τελειοποίησαν έναν τύπο στροβιλαντλίας που επέτρεπε την αποτελεσματική άντληση από μεγάλα βάθη. Η τοπική εταιρεία κατασκευής αυτών των αντλιών έφερε περήφανα το όνομα της περιοχής όπου αυτές γεννήθηκαν: The Pomona Pump Company. Γρήγορα το όνομα pomona έγινε συνώνυμο της ποιοτικής αντλίας γεώτρησης κι αργότερα κάθε αντλίας αυτού τού τύπου, αρχικά στις ΗΠΑ και κατόπιν στον υπόλοιπο κόσμο συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας — γι' αυτό και άλλοι κατασκευαστές όπου γης με την πρώτη ευκαιρία υιοθέτησαν την ονομασία πομόνα και για τα δικά τους προϊόντα. 
[αναλυτικότερες πληροφορίες εδώ]

Δεν υπάρχουν σχόλια: