.

.

10.10.11

οι ταυτότητες είναι για ν' αλλάζουν


λεπτομέρεια: τα χαρτόσημα
[θα υπάρξει ποτέ ένα ιστορικό αρχείο χωριού;]

Δεν υπάρχουν σχόλια: