5.10.17

νέο βιβλίο για την Σέκλιζα

Ποιο βιβλίο διαβάστηκε περισσότερο σήμερα στο χωριό;
Το βιβλίο του Δημήτρη Ι. Ντελή (γεωπόνου-οικονομολόγου) με τίτλο: ΚΑΛΛΙΘΗΡΑ - ΣΕΚΛΙΖΑ - ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ: Ένα Καραγκουνοχώρι με Δυόμισι Χιλιάδες Χρόνια ΙΣΤΟΡΙΑ.
Καλό διάβασμα!


περιεχόμενα:
ΓΕΝΙΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΓΓΕΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ (1881-1931)
ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
ΟΙ ΓΙΟΡΤΕΣ
ΟΜΟΡΦΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ - ΙΔΙΟΤΥΠΟΙ ΑΝΔΡΕΣ
ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΠΟΡ
ΥΔΑΤΝΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ
Η ΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ Η ΥΠΟΔΗΣΗ
ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ - ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ
Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: