5.1.16

απ' το κακό στο καλύτερο

Την Τετάρτη 30 Δεκέμβρη 2015 οι Ομάδες του Θησαυρού συγκεντρώθηκαν για μια διαβούλευση, αναζητώντας τα "καλά" και τα "κακά" του χωριού.
Μετά από παρουσιάσεις, συζητήσεις και κρίσεις, κατέληξαν στα εξής ως κορυφαία:
 top 3 _ καλά, χωρίς αξιολογική σειρά:
-νεολαία
-πολιτιστικές δράσεις / σύλλογοι
-εθελοντική αιμοδοσία

top 4 _κακά, χωρίς αξιολογική σειρά:
-έλλειψη αγροτικού γιατρού
-αναξιοποίητοι πολιτιστικοί χώροι
-σύστημα ύδρευσης / σκληρότητα νερού
-δυσκολία δημόσιας έκφρασης
Αποστολή τους η κατάστρωση σχεδίου με σκοπό τα καλά να παγιωθούν και να γίνουν καλύτερα, ενώ τα κακά να εξαφανιστούν ή να γίνουν καλά.
Η συνέχεια του εργαστηρίου θα δοθεί το ...Πάσχα.
Demetrius Ntanopoulos's photo.

Δεν υπάρχουν σχόλια: